Aktuellt

Om du har @hotmail eller @gmail, se till att din mailbox accepterar utskick från @vebk.se och system@speedledger.se för fakturor, kontrollera mappen Skräppost (junk mail) om du saknar information från oss. Det bör se ut ungefär så här i menyn; Gå in på ”Settings/Email/Junk email/Safe senders and domains”. Lägg till info@vebk.se. Gör likadant under ”Safe mailing lists”, då bör du få alla mail från båtklubben.
På svensk version Outlook/hotmail: Klicka på Inställningar övre högra hörn, klicka vidare på ”visa alla inställningar”
scrolla ned och klicka på ”skräppost”, vidare ned till ”betrodda avsändare och domäner”, lägg till  ”info@vebk.se”
samt ”system@speedledger.se”
Att i hotmail endast ange ”skapa regel” för inkommande mail fungerar inte.

Anmäl ALLTID mailförändring till info@vebk.se!

LÄGESRAPPORT 2020-05-27

Som bekant har vi inga ordinarie styrelsemöten under dessa Covid-19 tider men det betyder inte att allt arbete ligger nere. Efter godkännandet av budgeten vid extrastämman har vi startat upp dels ny sjösättningsramp på varvet, belysning på Konvalje- och Notholmsbryggorna för att nämna något. Allt tar dock sin tid, vi har under de senaste veckorna sökt information och begärt offerter från olika leverantörer inför beslut. Styrelsen kommunicerar företrädesvis via telefon och e-mail. Sjösättningarna gick över förväntan, snabbt och smidigt, så tack alla ni som hjälpte till.

Vår gamla vaktbod på varvet är numera ombyggd och omdöpt till klubbstuga. Där finns möjlighet att värma sig eller koka kaffe men glöm inte ta med färskvatten i så fall. Vaktlistan finns sedan en månad i vaktboden i Hinsaviken, boka ditt pass så snart som möjligt.

Tänk på att om du har för avsikt att säga upp din båtplats så meddela Hamnkapten Per så snart som möjligt för att underlätta planeringen. Sista datum för uppsägning är den 30 april, därefter är du betalningsansvarig för båtplatsen.

Även i år har vi stöttat Sjöräddningssällskapet och Skärgårdsstiftelsen med 5 000 vardera.

Ha en fin båtsommar!

Styrelsen

RABATT PÅ SSF STÖLDSKYDD

SSF DNA-märkning avskräcker båttjuvar

Gör dig själv och din båtklubb en tjänst i år genom att skaffa stöldskyddsmärkning med DNA! För januari månad visar statistiken att båtrelaterade stölder har ökat med 25 procent jämfört med samma period förra året. Därför erbjuder vi båtklubbar 10 % rabatt på SSF DNA-märkning när du använder rabattkoden nedan.
Logga in på SSF´s hemsida och använd rabattkoden Bat2017, www.stoldskyddsforeningen.se. Du kan även kontakta Tommy Forsberg på 08-783 74 61 mobil 076 291 9694.


Rapport från informationsmöte med Sjöpolisen / Polisen i Nacka

V-E BK deltog i det informationsmöte som avhölls den 18/9 i Gustavsberg. Sjöpolisen har startat upp Båtsamverkan tillsammans med båtklubbarna på Värmdö och i Nacka. De redogjorde för de svårigheter de har att ingripa direkt vid stölder pga. personalbrist men vill stärka samarbetet genom bl.a. Facebook-gruppen Sjöpolisen samt via e-mail med snabb information och även få information från allmänheten/båtklubbar med tips om iakttagelser som förefaller misstänkt. Information gavs om att de söker intensifiera arbetet med tull och polis på andra sidan Östersjön där det mesta stöldgodset hamnar. Även i Riksdagen har man uppmärksammat problemet och därför bildat en särskild ”båtgrupp” som ska sträva efter politiska lösningar med sina kollegor därborta.

Skydda din båt och motor

Nu är hösten här med högtidsstunder för tjuvar, vi har redan haft en ”incident” på varvet. Dessutom finns rapporter om att en äldre öppen plastbåt med liten ruff med två personer ombord åkt omkring vid bryggor på Ingarö och fotograferat båtar på dagtid vid bl.a. Ingarö Marina. De var dock inte intresserade av att bli fotograferade själva och vände ryggen till, därför saknas bra signalement på dem tyvärr… Inte heller exakt båttyp gick att fastställa men helt klart är de ute och spanar efter båtar/motorer. Ser du dem, kontakta Sjöpolisen på 114 14 alt. 112.

Kommer du troligen inte att åka mer i år så ta upp din båt snarast. Ligger den kvar så märk motorn med klistermärken, ta gärna med kåpan hem och täck motorblocket med annat skydd, installera spårpejling och märk med DNA-skydd. Särskilt utsatta är Yamaha, Honda och Suzuki enligt Sjöpolisen. 37 motorer hittades i Litauen tack vare att en hade GPS-spårning, 35 av dem kom från Värmdö/Nacka. De var på väg till Vitryssland för övrigt…Miljödomstolens beslut ang. Skurusundets BS – Nacka Kommu

Kortfattat om miljödomstolens beslut som i stort gett båtklubben rätt i två viktiga frågor, dels att man inte skall ställa krav på spolplatta eller andra tekniska lösningar, utan det måste vara en anpassning efter förhållandena. Dels kan inte en förening åläggas att föra en förteckning över faromärkta kemikalier.

Domen innehåller flera viktiga detaljer för det fortsatta gemensamma arbetet för miljöriktiga hamnar. Domen finns att läsa på Nacka tingsrätt: mmd.nacka@dom.se mål nr. M 2691-14


DNA märkning i Näsbyvikens Båtsällskap

Nyligen blev ett samarbetsprojekt med Näsbyvikens Båtsällskap och Svenska Sjö uppmärksammat i Båtmagasinet Hamnen, där de tillsammans gick ihop för att minska stölderna och inbrotten som länge drabbat Näsbyvikens Båtsällskap i Täby. Projektet startade under våren 2015 där de DNA-märkte Näsbyvikens medlemmars båtar och föremål. De satte även upp en mängd olika dekaler och skyltar i området för att påvisa för tjuvarna att allting stöldbegärligt inne på området var märkt med DNA. Näsbyviken hade haft mycket problem med stölder av båtmotorer och annan utrustning och syftet med projektet var att genom märkning minska stölderna i området genom att göra motorer, båtar och andra tillbehör mindre attraktiva att stjäla. Nu har det nästa gått 10 månader sedan de drog igång projektet där över 500 medlemmar DNA-märkte sina båtar, motorer, drev, trailers och andra värdefulla båttillbehör och de kan glädjande se att Näsbyviken Båtsällskap inte haft ett enda försök till stöld sen projektets start, till och med under sommaren då flest båt och motorstölder sker så slapp Näsbyviken problemen.


DNA märkning

DNA-Märkning för medlemmar

Styrelsens rekommendation är att varje medlem köper en märksats som räcker för att märka 30-100 föremål. Då kan ni märka upp allt stöldbegärligt så som motor, trailer, drev, navigationsutrustning och elektronik. Det är givetvis möjligt att märka upp båtens skrov om man vill det men då rekommenderar vi att man tar en större märksats eftersom märkningen på båten bör vara större än vad den är på föremål. Men i vanligaste fallen räcker en märksats för 30-100 föremål och en sån kostar 799kr och då ingår 30st dekaler till föremål, två dekaler till dörr/fönster och registreringskort så att man blir registrerad i databasen och står som ägare för DNA-koden.


Angående miljödomstolens dom mellan Skursundets BS