Kontakt

Kontakta oss alltid på info@vebk.se! Endast i undantagsfall direkt till styrelsemedlem.

Styrelse

Bo Eklund

Ordförande och varvschef

Varvsplatser och underhåll samt miljö

070 779 6717

info@vebk.se

Janne Trädgårdh

Kassör &
Vagnsuthyrning & Nycklar

072 702 5525
kassor@vebk.se

Conny Ljungberg

Suppleant/ vice Hamnkapten
Säkerhet och teknik

073 329 3976
info@vebk.se

Per Särnstedt

Hamnkapten

Brygg- och gästplatser

070 829 1805

info@vebk.se

Hans Järås

Sekreterare

070 751 2963

info@vebk.se

Fredrik Häggbom

Vaktchef

072 556 1101

info@vebk.se

Fredrik Lindgren

Ledamot

073 955 5887

info@vebk.se

Madeleine Åberg

Suppleant

073 049 3390

info@vebk.se

Annika Rubin

Revisor

Håkan Valberg

Revisorsuppleant