Kontakt

Kontakta oss alltid på info@vebk.se! Endast i undantagsfall direkt till styrelsemedlem.

Styrelse

Bo Eklund

Ordförande och varvschef

Varvsplatser och underhåll samt miljö

070 779 6717

info@vebk.se

Janne Trädgårdh

Kassör & Hamnkapten
Vagnsuthyrning & Nycklar

072 702 5525
kassor@vebk.se

Andreas Gunnestad

Miljöansvarig

XRF-mätning och miljöfrågor

070 209 8215

info@vebk.se

Peter Johansson

Vice varvschef

070 523 3109

info@vebk.se

Fredrik Häggbom

Vaktchef

072 556 1101

info@vebk.se

Fredrik Lindgren

Sekreterare

073 955 5887

info@vebk.se

Madeleine Åberg

Suppleant

073 049 3390

info@vebk.se

Annika Rubin

Revisor