VÄLKOMMEN TILL VÄRMDÖ – EVLINGE BÅTKLUBBS HEMSIDA

Området kring båtklubben
Värmdö-Evlinge, inklusive norra delen av Älvsby, ligger i Värmdö kommun, Stockholms län. Det ursprungliga fritidshusområdet, som utgjorde en del av Södra Evlinge gård, etablerades på 1950- och 1960-talet. Under det senare decenniet införlivades en del av Älvsby gård. Området är beläget öster om Skrävlafjärden mellan Saltarövägen och Trattströmmen/Saltaröströmmen ca fyra mil från Stockholm. Närmaste tätorter är Hemmesta (5 km) och Gustavsberg (ca 13 km) med bra samhällstjänster och ett rikligt utbud av kommersiell service. Kring Gustavsberg finns flera stora köpcentra.
Värmdö-Evlinge är beläget i en mycket vacker del av innerskärgården. En hel del av de ursprungliga fritidsfastigheterna (ca 70 % ) har efterhand omvandlats till permanentboende. Under senare år har dock relationen mellan permanenta och fritidsfastigheter varit ganska konstant. Blandningen av sommargäster och bofasta ger området en behaglig, rogivande och tidvis ”somrig” atmosfär. Stora, välskötta grönområden och tomter, mycket och nära vatten med flera fina bad (tre st) samt förhållandevis bra vägar gör området till ett utmärkt exempel på en väl genomtänkt ”gammaldags” exploatering för rekreation och bosättning, som tenderar att bli en bristvara.

I och intill Värmdö-Evlinge har båtklubben sina sex bryggor och varv för vinterförvaring. Dessutom finns fina strövområden med promenadvägar längs fjärden.

Via Saltaröströmmen och Vindö ström alternativt Älgöfjärden (Bullandö) tar sig båtägaren lätt ut till mellan- och ytterskärgården.