Välkommen till Värmdö-Evlinge båtklubb (VEBK)

VEBK är ideell båtklubb belägen i Evlinge på Värmdö, en grönskande oas cirka 4 mil öster om Stockholm.
Brygganläggningarna, som ligger vid Skrävlafjärden resp. Trattströmmen, rymmer drygt 200 båtar.
Vi tillhandahåller även vinteruppställningsplatser och arrangerar sjösättning och upptagning.


A
KTUELLT

SOMMARTIPS
Tips på hur du kan minska miljöbelastningen (och även spara pengar!) hittar du här.

VAKTPASS
Glöm inte att boka vaktpass för säsongen 2024! Bokningen öppnade den 13 april, och det är
”först till kvarn” som gäller.
Information om detta skickades ut per e-post den 4 april.

BÅTUPPTAGNING 5–6 OKTOBER
Den gemensamma upptagningen kommer att äga rum lördag–söndag 5–6 oktober. Mer information
skickas ut per e-post när det börjar närma sig.

BOTTENTVÄTT
Enligt anvisningar från Värmdö kommun är det inte längre tillåtet att tvätta målade båtbottnar på varvsområdet. Detta gäller oavsett tvättmetod och typ av färg. Omålade båtar omfattas inte av förbudet. Mer information finns här.

VC 17 FÖRBJUDS
Den klassiska båtbottenfärgen VC 17m fick säljförbud den 7 maj 2024 och får påmålningsförbud från och med
den 8 november 2024. Detta då Kemikalieinspektionen inte godkänt färgen efter EU-beslut. Läs mer här.

Medlemsinfo

Värmdö-Evlinge båtklubb är en ideell förening utan vinstintresse. Tack vare det kan vi hålla låga avgifter jämfört med en kommersiell marina. Fastighetsägare i Evlinge har förtur till båtplats, men föreningen är öppen för alla.

Vi lägger ett ansvar på varje enskild båtägare att vårda samt hålla rent och snyggt vid bryggor och vid vinteruppställningsplatsen. Som medlem förväntas du också hjälpa till vid städdagar och andra aktiviteter, även om det i dagsläget inte föreligger någon arbetsplikt. "Ingen kan göra allt, men alla kan göra något." Att gå nattvakt (en gång per år och hyrd bryggplats) är dock obligatoriskt, se Säkerhet.

För mer detaljerad information om verksamheten, ber vi dig i första hand söka här på hemsidan, där det mesta finns att läsa. I andra hand skickas e-post till styrelsen, se Kontakt. Vi skickar även fortlöpande ut meddelanden till alla medlemmar med aktuell information.

Medlemskap i Värmdö-Evlinge båtklubb medför även medlemskap i Svenska Båtunionen (SBU) och Saltsjön-Mälarens Båtförbund (SMBF), vilket kan ge rabatt på båtförsäkring hos vissa bolag.

Dokument
Ansökan om medlemskap, båtplats o. båtbyte [fyll i direkt och skriv ut]

Ansökan om medlemskap, båtplats o. båtbyte [skriv ut och fyll i för hand]

Avgifter
Stadgar

Bryggor

Ansökan och önskemål om bryggplats görs på blanketten nedan. Information om våra brygganläggningar finns längre ned på denna sida.

Det finns två besöksplatser som kan bokas av medlem i VEBK via BAS. I medlemskapet ingår tre (3) fria gästnätter per kalenderår, därefter utgår en avgift. Elanslutning för besökande båt är alltid avgiftsbelagd.

För att få ligga vid våra bryggor får båtens totalvikt inte överstiga 3,5 ton (5,0 ton för Varvs- resp. Konvaljebryggan). Maximal längd och bredd får inte överstiga 9,0 resp. 3,5 m (gäller även vinterförvarings-platserna). De flesta bryggplatser är dock avsedda för betydligt mindre båtar; dessutom är vattendjupet ofta starkt begränsande.

Vi har i nuläget ingen möjlighet att tillåta båtar med elektrisk drift, där drivlina och batteribank är fast installerad. Elektriska utombordare med batteri som tas upp ur båten omfattas inte av dessa restriktioner.

Båtplats disponeras ett år i taget och förlängs automatiskt, om inte båtklubben meddelat annat före den 31 mars innevarande år. Båtbyte skall alltid anmälas och godkännas i förväg. Uppsägning av båtplats skall ske via e-post senast 30 april innevarande år. Efter detta datum är befintlig innehavare betalningsansvarig för bryggplatsen. Om bryggplats inte används, kan den komma att återkallas; detta för att bereda plats för köande båtägare. Det är inte tillåtet att hyra ut sin bryggplats i andra hand.

Under perioden 1 december t.o.m. 15 april är det inte tillåtet att ligga förtöjd vid VEBK:s bryggor.

Alla båtar som ligger vid VEBK:s bryggor måste vara försäkrade.

Följande förtöjningsregler gäller vid alla klubbens bryggor:

 • Tamp till brygga/Y-bom skall vara försedd med kaus samt schackel och/eller spärr- eller Merx-hake. Karbinhakar och liknande utan spärr är inte tillåtna. Förtöjningstamp får inte löpa dubbel genom bryggring eller fjäder. Ryckdämpare skall ovillkorligen användas.

 • Tampar till boj skall vara dubbla och fästas i bojen med kaus och metallhake enligt ovan. Det skall vara två av varandra oberoende linor – löplina genom bojögla eller splitsad hanfot är alltså inte tillåtet.

 • Förtöjningstampar ska vara dimensionerade för att uppfylla försäkringsbolagens villkor. Som tumregel ska tampens brottgräns inte vara lägre än båtens vikt.

 • Allt personligt förtöjningsgods (tamp, kätting, lås, schacklar, fjädrar, etc.) skall avlägsnas från bryggan i samband med att båten tas upp inför vintern.

 • Personlig förtöjningsmateriel av permanent karaktär – såsom Y-bommar, bojar, mooringslinor, etc. – tillåts inte. Det är heller inte tillåtet att svetsa, sätta fast fotsteg eller montera virke på bryggorna – ej heller att svetsa eller borra i Y-bommar. Om du är osäker, kontakta styrelsen!

 • Fast monterade fendrar på bryggor och Y-bommar är tillåtna och behöver inte tas bort över vintern.

Anslutning av el från bryggstolpe får ske under maximalt 48 timmar. El får utnyttjas för laddning av startbatteri, elverktyg, dammsugare, högtryckstvätt, etc. Det är absolut förbjudet att använda el till värmekällor och avfuktare eller att ladda batterier för framdrivning.

Dokument
Ansökan om medlemskap, båtplats o. båtbyte [fyll i direkt och skriv ut]
Ansökan om medlemskap, båtplats o. båtbyte [skriv ut och fyll i för hand]
Avgifter
Karta över våra anläggningar

HINSABRYGGAN

90 båtplatser och 1 besöksplats samt vaktflotte. Max. 3,5 ton. Sjösättningsramp finns i anslutning till bryggan.

TRATTSTRÖMSBRYGGAN

9 båtplatser. Max. 3,5 ton.

NOTHOLMSBRYGGAN

40 båtplatser. Max. 3,5 ton.

KONVALJEBRYGGAN

40 båtplatser och 1 besöksplats.  Max. 5,0 ton.

CENTRUMBRYGGAN

17 båtplatser och 1 besöksplats. Max. 3,5 ton.

VARVSBRYGGAN

26 båtplatser och 1 gästplats. Max. 5,0 ton. Sjösättningsramp och mastkran finns i anslutning till bryggan.

Varvet

Vinteruppställningsplatsen för båtar, som vi kallar ”varvet”, är belägen på Valborgsudde. Länkar till ansökan och avgifter finns längre ned på sidan.

Alla båtar som ligger på VEBK:s uppställningplats måste vara försäkrade.

Båtbyte skall alltid anmälas och godkännas i förväg och kan påverka möjligheten till att erhålla uppställningsplats. Vi har i nuläget ingen möjlighet att tillåta båtar med elektrisk drift, där drivlina och batteribank är fast installerad. Elektriska utombordare med batteri som tas upp ur båten omfattas inte av dessa restriktioner.

Inga båtar eller vagnar får placeras på området utan tillstånd. Alla båtar och vagnar skall vara försedda med en numrerad plastbricka, som delas ut av varvschefen och fästs med buntband på synligt sätt. När båten är i sjön, används brickan till att märka uppställningsmaterialet. Utdelad plastbricka är personlig och skall återanvändas vid nästa säsong. Om plats ej längre önskas på varvsplan, skall plastbrickan återlämnas till varvschefen. Inne i klubbstugan finns en telefonlista kopplad till respektive plastbricka.

Det är båtägarens skyldighet att hålla rent och snyggt på sin uppställningsplats. Ingen båtutrustning eller annan personlig egendom får förvaras utanför den egna uppställningsplatsen. VEBK förbehåller sig rätten att forsla bort omärkt materiel till återvinningscentral.

Om stöttor används skall dessa sammanbindas med kätting, att enbart använda tamp eller spännband är inte tillräckligt. Det är båtägarens ansvar att båt stagas upp på ett säkert sätt. Inga nya tillstånd att placera båtvaggor på varvsplan kommer att lämnas befintliga vaggor kommer att fasas ut successivt.

Segelbåtsägare för disponera mastskjulet utan kostnad, men spridare måste monteras av för att alla ska få plats. Även antenner och givare bör demonteras. Master skall märkas med plastbricka på samma sätt som båtarna.

Den som betalat vinterplats för båt på varvet får förvara båtvagn och uppställningsmateriel på varvet under sommartid utan kostnad. Den som förvarar sin båt på egen tomt under vintertid, och önskar ställa sin vagn på varvet sommartid, debiteras en avgift.

Det är orenat sjövatten i alla vattenuttag på varvsområdet. Vattnet slås på några veckor före den gemensamma sjösättningen och stängs av några veckor efter den gemensamma upptagningen. Det är tills vidare tillåtet att spola av skrovet med högtryckstvätt, men skärpta miljöregler kan i framtiden sätta stopp för det.

Anslutning av el får ske under maximalt 48 timmar. El får utnyttjas för laddning av startbatteri, elverktyg, dammsugare, högtryckstvätt, etc. Det är absolut förbjudet att använda el till värmekällor, avfuktare eller att ladda batterier för framdrivning.

Vid varvet finns en mindre klubbstuga (den vänstra stugan) dit alla medlemmar som har utkvitterat nyckel har tillträde. Där finns kaffebryggare, spis/ugn samt mikrovågsugn, men inget dricksvatten. I klubbstugan finns även en länspump för utlåning. Lämna stugan i det skick du önskar finna den och glöm inte att stänga av värmeelementet!

Till den högra stugan, samt utrymmet mellan stugorna, har endast funktionärer tillträde. Här finns drevlyft, kompressor och diverse verktyg liksom materiel för underhåll av anläggningarna. Båtklubben har även två obromsade båtsläp för utlåning under maximalt ett dygn. Högsta tillåtna last är 750 resp. 1 250 kg. Får lån av släp eller utrustning, kontakta VEBK per e-post info@vebk.se.

Dokument
Ansökan om medlemskap, båtplats o. båtbyte [fyll i direkt och skriv ut]
Ansökan om medlemskap, båtplats o. båtbyte [skriv ut och fyll i för hand]
Avgifter

Sjösättning och upptagning

Värmdö-Evlinge båtklubb anordnar gemensam sjösättning resp. upptagning med kranbil av de båtar som vinterförvaras på varvsplatsen. Betalning sker direkt på plats via Swish, se Avgifter nedan. Kranbilen kan även bistå med påmastning resp. avmastning. Mindre segelbåtar kan avgiftsfritt i stället använda klubbens mastkran. Sjösättning/upptagning äger normalt rum under en lördag–söndag i maj resp. oktober. De exakta datumen publiceras i god tid på webbsidan samt via e-post till alla medlemmar. Man har möjlighet att komma med önskemål om ungefärlig tidpunkt för sjösättning/upptagning. När turordningslistan väl är fastställd, görs ändringar endast i undantagsfall.

Under den gemensamma sjösättningen/upptagningen är det inte tillåtet att köra in med bil på varvsområdet – ställ bilen på parkeringen utanför bommen som avgränsar varvsområdet.

Vid gemensam sjösättning/upptagning med kranbil skall båtägaren vara på plats i mycket god tid, annars kan vi inte garantera att anmäld sjösättning eller upptagning kan ske. Vid upptagning skall stöttor, bockar, vagn, kättingar, etc. vara väl förberedda. Självklart ska utrustningen var av god kvalitet och väl underhållen.

Vid enskild upptagning med kranbil skall båtägaren informera varvschefen i god tid, för att säkerställa att platsen för upptagning är tillgänglig. Enskild sjösättning/upptagning får inte äga rum samma datum som den gemensamma.

Enskild sjösättning/upptagning med egen vagn får ske när som helst under året utom de datum då den gemensamma äger rum. Om båt med egen vagn skall förvaras på varvsplatsen, måste båtägaren först ha blivit anvisad en plats.

Dokument
Avgifter

Säkerhet

Utifrån de resurser vi har, försöker vi på bästa sätt att skydda medlemmarnas båtar och motorer från stöld och skadegörelse. Hörnpelaren i detta arbete är vakttjänsten, och alla skall gå ett vaktpass per bryggplats och säsong. Detaljer rörande vakttjänsten finns i dokumentet ”Regler för vakttjänst”.

Med några veckors framförhållning skickas e-post till alla medlemmar med uppgifter om när systemet öppnas för bokning av vaktpass, datumintervall samt vilka klockslag som gäller. Av säkerhetsskäl publiceras inte dessa uppgifter här. Vaktpass bokas i BAS, se "Bokning av vaktpass och besöksplatser".

Även under de tider vi inte går vakt, bör alla vara uppmärksamma på okända (skåp)bilar och båtar som rör sig i området. Tveka inte att kontakta vaktchefen, om det finns fog för misstanke. Vid akuta och uppenbara fall, kontaktas naturligtvis Polisen direkt.

Fyll gärna i ”Båtkortet” eller "Digitala Lilla båtkortet" nedan det underlättar i kontakten med Polisen och försäkringsbolaget.

Dokument
Bokning av vaktpass och besöksplatser
Regler för vakttjänst
Båtkortet
Karta över våra anläggningar

Länkar
Inloggning i BAS
Digitala Lilla båtkortet

Nyckelhantering

Medlemmar kvitterar ut en nyckel hos kassören mot deposition, se Avgifter nedan. Denna nyckel går till vaktflotten, grinden och sjösättnings-rampen vid Hinsabryggan samt vägbommarna och klubbstugan vid varvet. Dessa dörrar och hänglås skall alltid vara låsta!

 Innehavare av nyckel förbinder sig att:

 • endast använda nyckeln för eget bruk

 • omgående meddela kassören vid förlust av nyckel: kassor@vebk.se

 • vid förlust av nyckel erlägga en av stämman beslutad avgift, se Avgifter nedan

 • vid utträde ur VEBK omgående returnera nyckeln till kassören

 • inte kopiera nyckeln

Den som kvitterat ut en nyckel anses ha godkänt ovanstående villkor.

Dokument
Avgifter

Miljö

I Värmdö-Evlinge båtklubb har miljöarbetet hög prioritet, och en ledamot av styrelsen är speciellt dedikerad för att samordna miljöfrågorna. Båtägaren ansvarar för att lagar och regler följs vid hanteringen av sin båt, medan styrelsen ansvarar för att klubben följer desamma. Mer utförlig information finns att ta del av i vår miljöpolicy.

Observera! Enligt anvisningar från Värmdö kommun är det inte längre tillåtet att tvätta målade båtbottnar på varvsområdet. Detta gäller oavsett tvättmetod och typ av färg. Omålade båtar omfattas inte av förbudet. För mer information, se Länkar nedan.

*** VC 17 FÖRBJUDS ***
Den klassiska båtbottenfärgen VC 17m fick säljförbud från och med 7 maj 2024 och får påmålningsförbud från den 8 november 2024. Detta då Kemikalieinspektionen inte godkänt färgen efter EU-beslut. Läs mer här.

Dokument
Miljöpolicy

Länkar
Bottenfärger o. -tvättning
Godkända biocidfärger för ostkusten
Båtmiljö.se
Tips på hur du kan minska miljöbelastningen (och även pengar!)

Kontakt

Styrelse, revisor och valberedning

ORDFÖRANDE
Linda Antfolk
0703087581
info@vebk.se

KASSÖR OCH HAMNKAPTEN
Jan Trädgårdh
Ekonomi, bryggplatser och nycklar
0727025525
info@vebk.se

SEKRETERARE
Fredrik Lindgren

0739555887
info@vebk.se

ANLÄGGNINGSCHEF
Peter Johansson
Bryggor, byggnader, m.m.
0705233109
info@vebk.se

VAKTCHEF
Fredrik Häggbom
0725561101
info@vebk.se

MILJÖSAMORDNARE
Andreas Gunnestad
0702098215
info@vebk.se

SAMORDNARE AV SJÖSÄTTNING OCH UPPTAGNING
Madeleine Åberg

0730493390
info@vebk.se

MATERIALFÖRVALTARE
Bo Eklund
0707796717
info@vebk.se

REVISOR
Annika Rubin

0
709755375
annika@arubin.se

VALBEREDNING
Göran Viklund
Sammankallande

VALBEREDNING
Bo "Skogis" Skoglund
Ledamot

Postadress

Värmdö-Evlinge båtklubb
c/o Trädgårdh

Handelsbacken 8
139 53 Värmdö

Organisationsnummer: 814000-1853


BAS

BAS står för Båtunionens Administrativa System – en tjänst klubben har tillgång till som medlem i Båtunionen.

Varje medlem i VEBK ansvarar för att namn- och adressuppgifter är korrekta, liksom uppgifter om registrerade båtar. Förutom adressregister används systemet även för att boka vaktpass och besöksplatser.

Obs! Fr.o.m. 2025-01-01 måste personnummer vara registrerat för att få tillgång till BAS.

För båtklubbens administration utnyttjas BAS även för att registrera bryggplatser. E-postutskick och fakturering sker för närvarande via andra system, varför adressuppgifter kan skilja sig något åt.

Dokument
Bokning av vaktpass och besöksplatser

Länkar
Svenska båtunionen
Inloggning i BAS