Fotograf Ville Carlström, bilden skickad av Leif Örhammar

Välkommen till Värmdö-Evlinge Båtklubb

Vi har för närvarande inga lediga bryggplatser för säsongen 2023

Båtklubben är belägen vid Värmdö Evlinge, som är en grönskande oas c:a 4 mil öster om Stockholm.
På Evlinge finns 332 tomter varav ca. 2/3 är permanenta bostäder och 1/3 sommarstugor. Det är ett trivsamt område med fina bad- och båtplatser.

Här befinner du dig redan långt ute i skärgården och slipper den långa färden från Stockholms centrala delar ut till de ”njutningsbara” vattnen,
långt från storstan, i den egentliga skärgården. Våra brygganläggningar ligger i Skrävlarfjärden och Trattströmmen.

Värmdö Evlinge båtklubb är en icke-kommersiell, idéell klubb som hyr ut båtplatser till främst de som är medlemmar i Värmdö Evlinge Fastighetsägareförening. Vi har ca. 210 båtplatser till förfogande för i huvudsak mindre båtar. Vattendjupet är begränsat varför vi endast har plats för ett fåtal segelbåtar med fast köl.
När det finns platser över, så kan även andra få hyra en plats. Vi tar endast emot båtar med en totalvikt på max 5 ton och 2,5 meters bredd. Det är dock mycket begränsat med dessa platser. Förfrågningar om båtplatser skall alltid ske via mail till info@vebk.se.

Aktiviteter

Båtklubben har sedvanliga båtklubbsaktiviteter då vi hjälps åt med sjösättning och upptagning av båtarna, skötsel av bryggor och uppläggningsområdet.

Kontakt

info@vebk.se

                                                                             

Vi stöder Sjöräddningssällskapet och Skärgårdsstiftelsen med ett ekonomiskt bidrag varje år för båtlivets bästa!